Wnioskując po Twoich odpowiedziach,

mediacja wydaje się wprost stworzona dla Ciebie!

Spróbuj teraz wczuć się w rolę Drugiej Strony i raz jeszcze rozwiąż quiz. 


Jeśli większość odpowiedzi będzie „b” to jest autentyczna szansa na zawarcie ugody, a jeśli „c”, to jest niemal pewne, że do niej dojdzie! 😊