Biorąc pod uwagę Twoje odpowiedzi:

specyfika Twojej sprawy wskazuje, że rozwiązania polubowne nie mają tu racji bytu

Jej finał musi znaleźć się w sądzie – nawet jeśli potrwa to lata, a kosztować będzie więcej niż wydawało się na początku

 

Jest to poświęcenie, które ostatecznie jesteś gotów/gotowa ponieść dla udowodnienia swoich racji!