mediator gdynia

Zalety mediacji dla stron

Mediacja a… - porównanie


ZALETY MEDIACJI, czyli dlaczego nie do sądu?

Mediacja, szczególnie w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet. Najważniejsze z argumentów przemawiających za mediacją to:


MEDIACJA – porównanie z arbitrażem i postępowaniem sądowym:

MEDIACJAARBITRAŻPOSTĘPOWANIE
SĄDOWE
średni czas trwania~1 - 30 dni~ 90 - 180 dni~ 580 - 830 dni*
kontrola tempastronyarbitersąd
kontrola przebiegustronyarbitersąd
kontrola rezultatustrony i mediatorarbitersąd
komunikacja stronintensywnaniewielkabrak
poufność / dyskrecjapełna / dużapełna / niewielkabrak / brak
kosztyniskieśredniewysokie
formalizmbrakczęściowywysoki
dalsza współpracamożliwautrudnionabardzo trudna

* źródło: raport „Doing Business 2012”, Bank Światowy i IFC, s. 128