Kim jest mediator?

Michał R. Wysocki - Mediator


Mediator

to osoba zaufania publicznego, która pełni ważną społecznie rolę w obrocie prawnym. W swojej misji mediator musi kierować się zasadami neutralności i życzliwości, albowiem ważne jest, aby wzbudzał on u stron zaufanie i zapewniał poczucie bezpieczeństwa. Mediator, podobnie jak notariusz, ma w swój zawód wpisany obowiązek bezstronności, bowiem w przeciwieństwie do adwokata, czy radcy prawnego, nigdy nie reprezentuje interesu klienta, ale zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji. Znajomość prawa przez mediatora jest nieodzowna - musi on nie tylko czuwać nad przebiegiem mediacji, ale też nad prawidłowością jej formalno-prawnej strony i wykonalnością podpisanej ugody.


MICHAŁ RYSZARD WYSOCKI
mediator sądowy, notariusz

wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Posiadacz dyplomu mediatora gospodarczego NR 805/MC/Warszawa/2013, wydany przez Polskie Centrum Mediacji (PCM) oraz posiadacz certyfikatu „EKO-MEDIATOR”.

Funkcję mediatora pełni od 2011 roku, kiedy jako pierwszy członek samorządu notarialnego województwa pomorskiego, otrzymał stosowną zgodę Izby Notarialnej z siedzibą w Gdańsku. Współautor projektu „Prawnik w Mediacji”, w ramach którego prowadzi bloga poświęconego roli profesjonalnego pełnomocnika w mediacji oraz szkolenia skierowane do prawników. Członek Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda z siedzibą w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej z siedzibą w Bydgoszczy.

W związku z unikalnym połączeniem sprawowanych funkcji, możliwe jest sporządzenie ugody w formie aktu notarialnego (z uwagi na wymóg przepisów prawa lub wolę stron)!

Pełna sylwetka mediatora, informacje o publikacjach, CV oraz rekomendacje znajdują się na profilu LinkedIn.