Mediacje cywilne

Spis treści

Oto e-book, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące mediacji cywilnej. e-book PDF "Mediacja dla Ciebie"

Oferta

Specjalizacja mediacyjna - prowadzenie mediacji w sprawie sporów na tle rodzinnym, spadkowym, sąsiedzkim i lokalowym, a także pozostałych konfliktów na tle zobowiązań, w języku polskim i angielskim. Mediator zajmuje się także prowadzeniem szkoleń z zakresu mediacji i negocjacji oraz moderacją forów społecznych.

Mediacje LOKALOWE i SĄSIEDZKIE - katalog spraw:

Mediacje SPADKOWE - katalog spraw:

Mediacje RODZINNE - katalog spraw:

Przykładowy katalog pozostałych spraw cywilnych:

Koszty mediacji

Mediacja ze skierowania sądu

Koszty mediacji ze skierowania sądowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku (rozporządzenie).

WAŻNE! Sąd zwróci stronie 3/4 wniesionej przez nią opłaty sądowej jeżeli zawarta zostanie ugoda przed mediatorem (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Mediacja umowna

Złożenie wniosku i spotkanie informacyjne są bezpłatne. Zasadą jest pokrywanie kosztów przez strony w równych częściach, ale dopuszczalne są inne ustalenia. Koszty uzależnione są od istoty sprawy i tak: w sprawach majątkowych koszty z reguły nie przekraczają 1% wartości przedmiotu sporu, a w sprawach niemajątkowych obowiązuje indywidualnie uzgadniana opłata ryczałtowa.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośrednio w kancelarii. Wniosek o przeprowadzenie mediacji można pobrać tutaj: pobierz wniosek